Kadra

Struktura funkcjonowania
Organ prowadzący Prywatne Niepubliczne Przedszkole „Karolinka”
Firma Handlowo Usługowa Czesław Pawlas

 
Dyrektor Prywatnego Niepublicznego Przedszkola “Karolinka”

mgr Marta Pawlas

 

Kadra Pedagogiczna

mgr Magdalena Nowak

Nauczycielka wychowania
przedszkolnego, wychowawca w grupie “Tropiciele”,  
nauczycielka języka niemieckiego

mgr Aurelia Macha

Nauczycielka wychowania
przedszkolnego, 
wychowawca w grupie “Kaczuszki”

mgr Kinga Jureczko –
Kowalska

Nauczycielka rytmiki i tańca

mgr Natalia Gałuszka

Nauczycielka tańca

mgr Dominika Cichór

Nauczycielka wychowania
przedszkolnego,

wychowawca w grupie “Biedronki”,
nauczycielka języka angielskiego

mgr Marta Pawlas

Nauczycielka wychowania
przedszkolnego
wychowawca w grupie “Misie”

Anna Skorupa

Nauczycielka religii

Hanna Szwed

Zajęcia edukacyjne z psem

Nauczyciele – Specjaliści

mgr Marta Pawlas 

Oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog

mgr Róża Gałuszka

Logopeda, neurologopeda

mgr Zbigniew
Rabczewski

Zajęcia usprawniające ruchowo

mgr Danuta Kniażycka

Psycholog

Pracownicy obsługi przedszkola

mgr Beata Strzelczyk

Pomoc nauczyciela w grupie “Biedronki” 

Klaudia Strzelczyk

Pomoc nauczyciela w grupie “Tropiciele”

Monika Juraszczyk

Pomoc nauczyciela w grupie “Misie”

Blandyna Fojcik

 Pomoc nauczyciela w grupie “Misie”

Sabina Śmietana

Pomoc nauczyciela w grupie “Kaczuszki”

Barbara Palarz

Kucharka

Danuta Fica

Kucharka

Joanna Hluchnik

Pracownik obsługi

Justyna Wystemp

Kucharka