Harmonogram dnia

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci do oddziałów. Zabawy i prace podejmowane przez dzieci wg zainteresowań.

8:00 – 8:45 Zabawy dowolne indywidualne i zespołowe, ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe oraz czynności higieniczne.

8:45 – 9:15 Śniadanie, czynności higieniczne.

9:15 – 11:45 Zajęcia dydaktyczne z zakresu wybranych programów. Gry i zabawy na placu zabaw, spacery. Zabawy dowolne i zajęcia                                  wspierające rozwój dziecka. Czynności higieniczne.

11:45 – 12:30 Obiad. Czynności higieniczne.

12:30 – 14:00 Odpoczynek, relaks poobiedni. Słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z płyt CD. Czynności higieniczne.
                          Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci. Zabawy                                    swobodne w kącikach zainteresowań.

14:00 – 14:30 Podwieczorek. Czynności higieniczne.

14:30 – 16:30 Zabawy ogólnorozwojowe w przedszkolu i na placu zabaw. Zabawy i prace podejmowane przez dzieci z własnej inicjatywy.                              Rozchodzenie się dzieci.