Przedszkole dla Twojego DZIECKA!

Działające w Czerwionce-Leszczynach od września 2013 roku Prywatne Niepubliczne Przedszkole „Karolinka” znalazło swoje stabilne miejsce jako uzupełnienie placówek tego typu w mieście i gminie. Lokalizacja w dzielnicy Karolinka w sąsiedztwie lasu, doskonałe warunki lokalowe obiektu, który spełnia wszystkie wymogi architektoniczne i sanitarne oraz obejście budynku z placem zabaw są atutem przedszkola „Karolinka”.

Przedszkole przygotowuje dziecko od najmłodszych lat do samodzielności, rozwijając jego zdolności i możliwości w grupach wiekowych po kilkanaście dzieci każda. Kreatywna kadra nauczycielska przedszkola w swoich działaniach warunkuje osiąganie przez dzieci praktycznych umiejętności stymulując pełny i harmonijny rozwój ich osobowości. Rodzinna koncepcja prowadzenia przedszkola sprzyja łatwiejszej adaptacji dziecka, któremu zapewniamy rozwój predyspozycji i zainteresowań poprzez zajęcia edukacyjne i zabawę. W „Karolince” w ramach zajęć dodatkowych prowadzona jest komunikacja i zabawy w języku angielskim i niemieckim.
Dzieci biorą udział w zajęciach gimnastycznych, korekcyjnych
oraz umuzykalniających (rytmika i taniec), a także religii. 

Starsze przedszkolaki korzystają również z zajęć na basenie.
W corocznym planie pracy przedszkola uwzględniono poznawanie przez dzieci zawodów poprzez: spotkanie z dentystą,
wizyty w gabinecie kosmetycznym, sesje w studio fotograficznym, zakupy w sklepie spożywczym, akwarystycznym, przyjazd wozu strażackiego, wyjazdy do komisariatu policji, zagrody rolnika,
na spektakle teatralne do CKE.
Do przedszkola zapraszani są też ciekawi ludzie, tacy jak: górnicy, strażacy, babcie czytające bajki, koło gospodyń wiejskich ze spektaklem teatralnym, pracownicy bibliotek publicznych. Odbywają się również edukacyjne spotkania z psem.
Kontynuowany jest długotrwały projekt proekologiczny uświadamiający dzieciom zasady ekologii, segregację śmieci, oszczędzanie wody i energii elektrycznej oraz korzystanie
z produktów wielorazowego użytku. Przedszkolaki corocznie uczestniczą
w ogólnopolskich projektach promujących zdrowie.
Nasze dzieci biorą udział w konkursach rejonowych i przeglądach artystycznych.

Szczególne znaczenie przywiązujemy do zdrowego żywienia, oferując dzieciom posiłki
z własnej kuchni przygotowywane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z orzeczeniem) prowadzimy, w zależności od potrzeb, indywidualne zajęcia specjalistyczne
(logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog,  specjalista z zajęć usprawniających ruchowo).

W ciągu roku organizujemy  zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.
W okresie wakacyjnym przedszkole może sprawować opiekę nad dziećmi z innych placówek.

INFORMACJE I ZAPISY

tel. 507 485 913
tel. 509 774 850

przedszkolekarolinka@gmail.com czeslaw.pawlas@gmail.com