Zajęcia dla dziecio specjalnych potrzebach edukacyjnych

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną pozwala nam uzyskać wsparcie
i ukierunkowanie w pracy z dziećmi wymagającymi potrzebę kształcenia specjalnego.

Zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez specjalistów:
– mgr Martę Pawlas – oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedaog;
– mgr Martę Olszowską – neurologopeda, logopeda;
– mgr Aleksandra Walerczak – terapeuta pedagogiczny;
– mgr Klaudię Dudyk – zajęcia gimnastyczno – korekcyjne.