Dyrektor Prywatnego Niepublicznego Przedszkola         “Karolinka”

Czesław Pawlas

Kadra Pedagogiczna

mgr Lucyna Ibrom

Dyrektor pedagogiczny. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

mgr Dominika Cichór

Wychowanie przedszkolne. Dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna i  wczesnoszkolna na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Dąbrowie Górniczej.

mgr Aurelia Macha

Wychowanie przedszkolne. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi.

mgr Magdalena Nowak

Wychowanie przedszkolne i język niemiecki. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku nauk humanistycznych w dziedzinie: językoznawstwo niemieckie – Uniwersytet Pasawa (Niemcy). Dyplom ukończenia studiów podyplomowych zakresie: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

mgr Joanna Sosna

Religia. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku teologia – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

mgr Kinga Jureczko – Kowalska

Rytmika i taniec.

mgr Natalia Gałuszka

Rytmika i taniec

Nauczyciele – Specjaliści

mgr Zbigniew Rabczewski

Zajęcia usprawniające. Dyplom ukończenia studiów magisterskich – PWSZ w Raciborzu – wychowanie fizyczne z oligofrenopedagogiką.

mgr Róża Gałuszka

Logopedia Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku LOGOPEDIA. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku NEUROLOGOPEDIA – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

mgr Marta Pawlas

Oligofrenopedagogika Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku pedagogika przedszkolna – GWSP w Mysłowicach.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika – Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki /WOM/ i tyflopedagogiki /METIS/ w Katowicach.

Pracownicy Obsługi Przedszkola

Monika Juraszczyk

Pomoc nauczyciela.

Magdalena Bombik

Pomoc nauczyciela.

Ewa Pawlas

Pomoc nauczyciela.

Blandyna Fojcik

Pomoc nauczyciela.

Klaudia Strzelczyk

Pomoc nauczyciela.

mgr Beata Strzelczyk

Pomoc nauczyciela.

Justyna Wystemp

Kucharka

Barbara Palarz

Kucharka

Joanna Hluchnik

Pracownik obsługi