Kadra

Kadra Pedagogiczna

mgr Lucyna Ibrom

Wicedyrektor Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie

Daria Jonderko

Wychowanie przedszkolne.
Dyplom ukończenia studiów na kierunku pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna i  wczesnoszkolna na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

mgr Aurelia Macha

Wychowanie przedszkolne.
Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna – Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi.

mgr Aleksandra Walerczak

Wychowanie przedszkolne i język angielski.
Dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku pedagogika przedszkolna ze specjalnością dodatkową: język angielski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Raciborzu. Dyplom ukończenia studiów magisterskich , specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

mgr Magdalena Nowak

Wychowanie przedszkolne i język niemiecki. Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku nauk humanistycznych w dziedzinie: językoznawstwo niemieckie – Uniwersytet Pasawa (Niemcy).
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych zakresie: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – Uniwersytet Śląski w Katowicach.

mgr Bożena Palenga

Religia Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku teologia –
Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Nauczyciele – Specjaliści

mgr Marta Olszowska

Logopedia Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku pedagogika
Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku LOGOPEDIA –
Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku NEUROLOGOPEDIA –
Uniwersytet Śląski w Katowicach.

mgr Marta Pawlas

Oligofrenopedagogika Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku pedagogika przedszkolna –
GWSP w Mysłowicach.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku oligofrenopedagogika – Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki /WOM/ i tyflopedagogiki /METIS/
w Katowicach.

mgr Zbigniew Rabczewski

Zajęcia usprawniające. Dyplom ukończenia studiów magisterskich – PWSZ w Raciborzu – wychowanie fizyczne z oligofrenopedagogiką.

Pracownicy Obsługi Przedszkola

Monika Juraszczyk

Pomoc nauczyciela.

Magdalena Bombik

Opiekunka dziecięca.

Ewa Pawlas

Pomoc nauczyciela.

Blandyna Fojcik

Pomoc nauczyciela.

Klaudia Strzelczyk

Pomoc nauczyciela.

Dorota Pilc

Pracownik administracji, pomoc nauczyciela.

Justyna Wystemp

Kucharka

Barbara Palarz

Kucharka