Struktura funkcjonowania

Organ Prowadzący Prywatne Niepubliczne PrzedszkoleKarolinka

Firma Handlowo Usługowa Czesław Pawlaswłaściciel

Kadra

Dyrektor

mgr Marta Pawlas

Dyrektor Niepublicznego Prywatnego Przedszkola KAROLINKA

Kadra Pedagogiczna

mgr Magdalena Nowak                         mgr Dominika Cichór

Nauczycielka wychowania przedszkolnego,                                 Nauczycielka wychowania przedszkolnego,
wychowawca w grupie “Tropiciele”,                                              wychowawca w grupie “Biedronki”,
nauczycielka języka niemieckiego                                                 nauczycielka języka angielskiego

mgr Aurelia Macha                              mgr Marta Pawlas

Nauczycielka wychowania przedszkolnego,            Nauczycielka wychowania przedszkolnego
wychowawca w grupie “Kaczuszki”                         wychowawca w grupie “Misie”

mgr Kinga Jureczko – Kowalska         mgr Natalia Gałuszka

Nauczycielka rytmiki i tańca                                    Nauczycielka tańca

Anna Skorupa                                      Hanna Szwed

Nauczycielka religii                                                 Zajęcia edukacyjne z psem

Nauczyciele – Specjaliści

mgr Marta Pawlas                                   mgr Zbigniew Rabczewski

Nauczycielka wychowania przedszkolnego,                               Zajęcia usprawniające ruchowo,
oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog                   oligofrenopedagog

mgr Róża Gałuszka

Logopeda, neurologopeda

Pracownicy Obsługi Przedszkola

Monika Juraszczyk                                 Klaudia Strzelczyk

Pomoc nauczyciela w grupie “Misie”                                        Pomoc nauczyciela w grupie “Tropiciele”

mgr Beata Strzelczyk                             Blandyna Fojcik

Pomoc nauczyciela w grupie “Biedronki”                                 Pomoc nauczyciela w grupie “Misie”

Beata Kornas                                          Magdalena Bombik

Pomoc nauczyciela w grupie “Kaczuszki”                                 Opiekunka dziecięca w grupie maluchów

Sabina Śmietana                                    Joanna Hluchnik

Pomoc nauczyciela                                                                   Pracownik obsługi

Barbara Palarz                                        Danuta Fica

Kucharka                                                                                   Kucharka

Justyna Wystemp

Kucharka